Sie sind hier: Startseite > Zucht > Stamm 703 > Perfect Lady v. Candillo-Landgraf I

Perfect Lady BP

v. Candillo - Landgraf I - Ramiro
*1999, ca. 168 cm
Stamm 703

Fohlen 2013